OBJECTIUS

L’AMJM és la veu dels músics professionals residents a Catalunya i en representació a tot l’Estat espanyol i a Europa, a través d’organitzacions estatals i supranacionals amb les quals està federada.

L’AMJM treballa per la defensa dels drets i interessos dels professionals de la música i els seus objectius principals són els següents:

– Representar i defensar els interessos professionals, econòmics, laborals, socials i culturals dels seus associats

– Proporcionar serveis i assessorament als afiliats, especialment en qüestions jurídiques, econòmiques i de gestió

– Fer promoció de la música i de les activitats dels socis i sòcies

– Treballar i col·laborar amb altres entitats i institucions per a la promoció i millora de la música a Catalunya

– Estimular, donar suport, promoure i impulsar totes aquelles accions i iniciatives que vagin en benefici del col·lectiu de músics

– Fomentar i promoure la diversitat cultural, la inclusió i la diversitat de gènere

– Analitzar i garantir l’excel·lència operativa, la gestió i management de l’organització