En què et podem ajudar?

Si no ets soci/a

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens ha facilitat, seran incorporades a un fitxer de dades de l’ASSOCIACIÓ DE MUSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA amb CIF G58868167, registrat a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació establerta amb vostè, conseqüència de la sol·licitud d’inscripció que ha realitzat a l’Associació, així com per a possibles enviaments publicitaris, inclòs per via telemàtica, relacionats amb l’activitat de l’Associació.

Tingui present la necessitat de mantenir la seves dades permanentment actualitzades, i recordi comunicar-nos qualsevol canvi en les mateixes.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes legals, agrairem que es dirigeixi a l’adreça de l’ASSOCIACIÓ DE MUSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA a Barcelona (08002), passeig Colom, 6, local 4.