La Unión de Músicos

Les accions sindicals reivindicatives i propositives per a la defensa de la professió són un punt cabdal de l’entitat i, per aquest motiu, l’AMJM treballa en xarxa amb les associacions de músics de tot l’estat amb l’objectiu d’aconseguir millorar la situació dels músics professionals.

L’AMJM ostenta la presidència de la Unión de Músicos Profesionales (UdM) des de la seva creació l’any 2020.

Objectius

• Idear i difondre propostes que neixen del sector del músic professional en l’àmbit de l’Estatut de l’artista.

• Plantejar i defensar les reivindicacions de la professió als estaments de diferents nivells territorials.

• Treballar conjuntament amb altres associacions de músics professionals, tant de Catalunya com de la resta de l’estat espanyol.

• Treballar en xarxa amb altres associacions i entitats del sector musical amb un perfil més enfocat a l’empresa i l’Administració.