Contacte

Telèfon

09:00 – 14:00
Dilluns – Divendres

932 684 736 / 625 07 66 33

Email Atenció als socis

socis@amjm.org

Queixa o denúncia sobre discriminació de gènere

socis@amjm.org

PASSEIG COLOM,
08002 BARCELONA