Presentació

 

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) és una entitat cultural, democràtica i de caràcter sindical creada amb la finalitat d’agrupar els músics professionals de jazz i música moderna de Catalunya per aconseguir millores culturals, socials i econòmiques. L’AMJM forma de l’Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM) i de l’Associació Festivals i Programadors de Jazz de Catalunya (AFEJAZZ). També ha impulsat la creació de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas i en forma part.


Està inscrita en el Registre d’Organitzacions de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’expedient 08/814-C.


OBJECTIUS

 

• Representar i defensar els interessos professionals, econòmics, laborals, socials i culturals dels seus associats.
• Proporcionar serveis i assessorament als afiliats, especialment en qüestions jurídiques, econòmiques i de gestió.
• Fer promoció de la música i activitats dels socis. Sota el paraigües de “Músics de Jazz i Música Moderna” s’inclouen tots els músics que fan música creativa i no se senten representats en altres col·lectius.
• Treballar i col·laborar amb altres entitats i institucions per a la promoció i millora d’aquesta música a Catalunya.
• Estimular, donar suport, promoure i impulsar totes aquelles accions i iniciatives que vagin en benefici del col·lectiu de músics.

 

Aquests objectius marquen quatre punts per treballar, tal i com es va recollir a l’Assemblea General de Socis del 2013, a proposta de la Junta directiva:


• Ampliar l’acció social reivindicativa
• Sanejament i manteniment de l’economia de l’AMJM per dirigir-se a l’autogestió
• Assessorament personalitzat
• Promoure activitats que dinamitzin la interrelació entre els socis de l’AMJM i la societat:
     o Projecció de la música en viu
     o Recerca d’espais de trobada per als socis

 

HISTÒRIA

 

L’Associació va néixer el mes de maig de 1989, amb el nom d’Associació de Músics de Jazz de Catalunya, de la mà d’un col·lectiu de músics de jazz de Catalunya, entre els quals cal citar el gran mestre del jazz Tete Montoliu, que ostentà en vida el càrrec de President Honorífic de l’entitat.


Inicialment al barri de Gràcia de Barcelona, la seva oficina es va traslladar al barri Gòtic l’any 1998. L’any 2.000 es va aprovar el canvi de nom de l’Associació que va passar a dir-se Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).


Des del 1989 han estat presidents de l’AMJM: Àngel Pereira (1989-1997), Ramon Quadrada (1997-2000), Joan Vinyals (2000-2004), Max Sunyer (2004-2012) i Dick Them (2012-2016). Mario Rossy és el president de l’AMJM des del maig de 2016 fins a l’actualitat.


Al llarg dels seus més de 25 anys de trajectòria, l’AMJM ha desenvolupat diverses activitats, entre les quals podem diferenciar tres tipus:


• Accions per a la defensa de la professió

L’Associació és una organització sindical que intervé com a locutor legitimat davant les institucions defensant el col·lectiu de músics. De forma individual, o en col·laboració amb d’altres entitats, participa en l’elaboració d’estudis, normatives i documents l’objecte dels quals és el sector artístic i musical. A més recolza diverses iniciatives i plataformes.

Entre altres documents als quals l’AMJM ha fet aportacions, destaquen la Llei i el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Departament d’Interior) i el Codi de Bones pràctiques en l’àmbit de la Creació i de la Interpretació Musicals (CoNCA).


Actualment, participa activament en el Pla Integral de la Música, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També és una de les entitats que col·labora amb el CoNCA per tal d’aconseguir millores per la condició professional de l’artista.


• Activitats internes i serveis als socis

A més rebre cada dos mesos el JazzButlletí, la revista de l’AMJM, i d’estar informats de les convocatòries i ajuts vigents, els socis gaudeixen de descomptes a empreses en conveni com: assessorament legal, laboral i jurídic; lloguer de cotxes, botigues de discos i instruments, sales, serveis de gravació, serveis de salut, etc.
Des de l’oficina de l’AMJM es va assessorament personalitzat als socis que volen engegar projectes i sol·licitar ajuts a diverses entitats públiques i privades.


• Activitats de promoció

Per tal de donar a conèixer les activitats i la música dels associats, l’AMJM organitza cada any, des del 1990, el Festival L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu. A més col·labora amb altres entitats del sector en diversos cicles i iniciatives. I al mes de desembre, lliura els premis a les propostes que han destacat al llarg de l’any, en una festa oberta a tothom, són els Premis de l’AMJM.

Amb la colaboració de:

cultura bn h2
ajuntamentbcn
logo diba
sgae logo
sgae
aie
mussap