butllet 137codi

La feina de l'AMJM per millorar la professió: el Pla Integral de la Música

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) és una entitat cultural, democràtica i de caràcter sindical creada al 1989 amb la finalitat d’agrupar els músics professionals de jazz i música moderna de Catalunya per aconseguir millores culturals, socials i econòmiques. L’AMJM forma de l’Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM) i de l’Associació Festivals i Programadors de Jazz de Catalunya (AFEJAZZ). També ha impulsat la creació de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas i en forma part.

Està inscrita en el Registre d’Organitzacions de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’expedient 08/814-C.

L’AMJM és una organització sindical que intervé com a locutor legitimat davant les institucions defensant el col·lectiu de músics. De forma individual, o en col·laboració amb d’altres entitats, participa en l’elaboració d’estudis, normatives i documents l’objecte dels quals és el sector artístic i musical. A més recolza diverses iniciatives i plataformes.

Entre altres documents als quals l’AMJM ha fet aportacions, destaquen la Llei i el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya), el Codi de Bones pràctiques en l’àmbit de la Creació i de la Interpretació Musicals (CoNCA), les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura (CoNCA).

Actualment, participa activament en el Pla Integral de la Música, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Integral de la Música a Catalunya, següent capítol

Des del 2015, l’AMJM ha estat present en tot el procés que va definir el document presentat al Mercat de Música Viva de Vic al setembre del 2016. Un any de reunions de comissions, a la gran majoria de les quals es podia trobar un representant de l’AMJM van donar fruit, després de debatre i consensuar els punts que aquest document havia de recollir.

Acabàvem el 2016 amb la constitució de la Taula d’Impuls del Pla Integral. Una taula encarregada de vetllar perquè els acords presos i redactats al document final, es duguin a terme segons el calendari d’execució previst. La taula, dins la qual es troben representants del sector i de diverses institucions, a més del Director de l’Àrea de Música de l’ICEC (Albert Bardolet) i el Director de l’ICEC (Xavi Díaz), aplega gairebé una trentena de persones. Músics, empreses, equipaments, escoles, CoNCA, Diputació de Barcelona, diverses àrees de l’ICEC. Hi és tothom. I si hi és tothom, vol dir que també hi és l’AMJM, ho heu endevinat. A més, el músic professional es troba representat per d’altres associacions professionals.

A finals de novembre del 2016, a la primera reunió d’aquesta Taula, es va determinar quines eren les accions prioritàries, dins les recollides al Pla Integral de la Música. S’entenen com a prioritàries perquè s’executaran al llarg del 2017. La gran majoria d’aquestes accions tenen pressupost vinculat, la qual cosa assegura que es puguin dur a terme. Aquestes accions prioritàries, han suposat la creació de diverses comissions de seguiment, les quals vigilaran el desenvolupament de cadascuna de les accions recollides i la realització dels objectius plantejats. 5 objectius estratègics, 5 comissions de seguiment i a cadascuna d’aquestes comissions trobareu un representant de l’AMJM.

Les accions venen recollides en cadascun dels objectius operatius inclosos a cadascun dels objectius estratègics. I cada objectiu estratègic serà vetllat per una comissió de seguiment. Aquestes comissions estan formades per diversos representants del sector i institucionals i la seva composició és més reduïda que la d’Impuls, per tal que siguin més operatives i donin resposta als objectius plantejats. L’AMJM és present a totes i cadascuna d’aquestes comissions, la qual cosa permet fer aportacions i tenir informació directa de com es desenvolupa tot. Parlem una mica de tot això.

Objectiu estratègic 1: Articular i vertebrar el sector de la música atenent la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial. Entre altres objectius operatius, destaca la definició del marc jurídic en diversos àmbits (fiscal, laboral, propietat intel·lectual...), aconseguir una millor vertebració del sector (a través de l’ACATAM) i aconseguir dades fiables del sector. Per aconseguir això, a més de la comissió de seguiment general, s’han creat dues subcomissions (centrades en el marc jurídic i en aconseguir dades fiables).

Objectiu estratègic 2: Potenciar la formació musical al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu d’arribar als indicadors dels països europeus més avançats en aquest àmbit i garantir l’excel·lència dels nous professionals. Entre d’altres objectius operatius, destaca avançar en l’estructuració i dignificació de les diverses professions de la música.

Objectiu estratègic 3: Desenvolupar i crear nous públics per a la música. Aconseguir una major implicació dels mitjans de comunicació per incidir en la demanda de consum musical, promoure i potenciar els premis de la música com a eina de promoció del sector i aconseguir més públic per a tota l’oferta de música en viu son els seus objectius operatius.

Objectiu estratègic 4: Optimitzar l’impacte dels ajuts del Departament de Cultura a la creació, producció i difusió de la música a partir de la seva revisió, adaptació i connexió a les necessitats reals del sector, dotant-los de l’aportació necessària. El principal objectiu operatiu és la revisió dels ajuts del Departament de Cultura al sector de la música i dotar-los de major aportació econòmica. Entre altres accions plantejades, es vol garantir la presència d’especialistes del sector musical i/o músics professionals en les comissions que atorguen els ajuts a la creació, així com establir un percentatge específic de beques de creació. També destaca la voluntat d’implicar el Departament de Cultura en la Llei de l’Espectacle que promou el Departament d’Interior per tal que es consideri les sales de música en viu com un espai cultural i no es criminalitzin les molèsties ocasionades al carrer.

Objectiu estratègic 5: Potenciar i optimitzar els dos mercats estratègics existents a Catalunya relacionats amb el sector de la música, el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa; i crear el marc i les eines necessàries per afavorir la internacionalització de la música produïda a Catalunya unificant estratègies i alienant les polítiques públiques amb el sector privat. Entre d’altres objectius operatius, destaca el d’augmentar el coneixement dels recursos disponibles per a la internacionalització entre els professionals de la música.

Al llarg del mes de febrer del 2017 es van anar reunint totes les comissions que fan el seguiment d’aquests objectius estratègics. Reunions a les quals ha estat present l’AMJM, ja sigui directament com a entitat, o com a representant de l’ACATAM. El fet de poder participar en aquestes comissions i fer aportacions per aconseguir els objectius plantejats reflecteix el que és l’AMJM: una entitat de pes en el sector, l’opinió de la qual és considerada. El fet de treballar directament amb vosaltres, els socis que plantegeu a l’oficina quines són les problemàtiques amb què es trobeu al dia a dia professional, serveix per plantejar canvis en tot el que s’està fent.

Si voleu més informació sobre el tema, us podeu posar en contacte amb l’oficina de l’AMJM.

 

 

 

Amb la colaboració de:

cultura bn h2   ajuntamentbcn   sgae   aie

 

L'AMJM forma part de: 

afejazz

Contacta amb l'AMJM

Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya

Passeig Colom, 6, local 4, 08002 Barcelona

Telèfon: 93 268 47 36

E-mail: amjm@amjm.org